CONTOUR File

? Cách mở file .CONTOUR? Những phần mềm mở file .CONTOUR và sửa file lỗi. Convert XML CONTOUR file sang định dạng khác.

.CONTOUR File Extension

   
File name CONTOUR File
File Type Contour Screenplay File
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Misc Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .CONTOUR là file gì?

CONTOUR là Misc Files - Contour Screenplay File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Mariner Software.

Phim kịch bản được tạo ra bởi đường viền, một chương trình dùng để tạo ra phác thảo kịch bản; cửa hàng ý tưởng viết theo triết lý đường viền phát triển câu chuyện; được sử dụng để lưu trữ các cấu trúc kịch bản từng bước của một bộ phim.

What is a CONTOUR file?

Movie script created by Contour, a program used to create screenplay outlines; stores written ideas according to the Contour story development philosophy; used for storing the step-by-step screenplay structure of a movie.

Cách mở .CONTOUR file

Để mở file .CONTOUR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CONTOUR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CONTOUR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONTOUR do người dùng đóng góp.

  • Mariner Contour

Chuyển đổi file .CONTOUR

File .CONTOUR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *