CONTOUR File

CONTOUR là Misc Files - Contour Screenplay File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Mariner Software.

.CONTOUR File Extension

   
File name CONTOUR File
File Type Contour Screenplay File
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Misc Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .CONTOUR là file gì?

CONTOUR là Misc Files - Contour Screenplay File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Mariner Software.

Phim kịch bản được tạo ra bởi đường viền, một chương trình dùng để tạo ra phác thảo kịch bản; cửa hàng ý tưởng viết theo triết lý đường viền phát triển câu chuyện; được sử dụng để lưu trữ các cấu trúc kịch bản từng bước của một bộ phim.

What is a CONTOUR file?

Movie script created by Contour, a program used to create screenplay outlines; stores written ideas according to the Contour story development philosophy; used for storing the step-by-step screenplay structure of a movie.

Phần mềm mở file .CONTOUR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONTOUR do filegi.com tổng hợp.

  • Mariner Contour

Chuyển đổi file .CONTOUR

           

File .CONTOUR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *