CONTROLS File

? Cách mở file .CONTROLS? Những phần mềm mở file .CONTROLS và sửa file lỗi. Convert Text CONTROLS file sang định dạng khác.

.CONTROLS File Extension

   
File name CONTROLS File
File Type OpenBVE Keyboard Shortcuts File
Nhà phát triển OpenBVE
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CONTROLS là file gì?

CONTROLS là Settings Files - OpenBVE Keyboard Shortcuts File, dưới định dạng Text được phát triển bởi OpenBVE.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm mô phỏng tàu OpenBVE; các phím tắt bàn phím các cửa hàng sử dụng để kiểm soát xe lửa, máy ảnh, sừng, và điều khiển khác; có thể lưu trữ các phím tắt mặc định hoặc phím tắt được định nghĩa bởi người sử dụng trong phần mềm.

What is a CONTROLS file?

Settings file used by OpenBVE train simulation software; stores keyboard shortcuts used for controlling trains, cameras, horns, and other controls; may store default shortcuts or shortcuts defined by the user in the software.

Cách mở .CONTROLS file

Để mở file .CONTROLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CONTROLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CONTROLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CONTROLS do người dùng đóng góp.

  • OpenBVE

Chuyển đổi file .CONTROLS

File .CONTROLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *