COPRESET File

? Cách mở file .COPRESET? Những phần mềm mở file .COPRESET và sửa file lỗi. Convert N/A COPRESET file sang định dạng khác.

.COPRESET File Extension

   
File name COPRESET File
File Type Capture One Preset File
Nhà phát triển Phase One
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .COPRESET là file gì?

COPRESET là Settings Files - Capture One Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Phase One.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Capture One, một chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp và ứng dụng quản lý; tiết kiệm cài đặt trước có thể được áp dụng cho nhiều hình ảnh; có thể được bao gồm trong một phong cách (.COSTYLE) với cài đặt trước khác.

What is a COPRESET file?

Settings file used by Capture One, a professional photo editing and management application; saves presets that can be applied to multiple photos; can be included in a style (.COSTYLE) with other presets.

Cách mở .COPRESET file

Để mở file .COPRESET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COPRESET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COPRESET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COPRESET do người dùng đóng góp.

  • Phase One Capture One

Chuyển đổi file .COPRESET

File .COPRESET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *