COS2 File

? Cách mở file .COS2? Những phần mềm mở file .COS2 và sửa file lỗi. Convert Binary COS2 file sang định dạng khác.

.COS2 File Extension

   
File name COS2 File
File Type Pinnacle Studio Cache File
Nhà phát triển Pinnacle Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .COS2 là file gì?

COS2 là Misc Files - Pinnacle Studio Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Pinnacle Systems.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi một số phiên bản của Pinnacle Studio, một chương trình sử dụng để chỉnh sửa video; lưu trữ thông tin cho một tài nguyên cụ thể, chẳng hạn như một .WMV hoặc file .WMA; tạo ra tự động bởi Pinnacle Studio khi ở chế độ chỉnh sửa.

What is a COS2 file?

Temporary file created by some versions of Pinnacle Studio, a program used for editing videos; stores information for a specific resource, such as a .WMV or .WMA file; generated automatically by Pinnacle Studio when in edit mode.

Cách mở .COS2 file

Để mở file .COS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COS2 do người dùng đóng góp.

  • Pinnacle Studio 23
  • Movie Maker
  • Movie Maker
  • Media Player Classic
  • RealPlayer

Chuyển đổi file .COS2

File .COS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *