COSESSIONDB File

? Cách mở file .COSESSIONDB? Những phần mềm mở file .COSESSIONDB và sửa file lỗi. Convert Binary COSESSIONDB file sang định dạng khác.

.COSESSIONDB File Extension

   
File name COSESSIONDB File
File Type Capture One Session File
Nhà phát triển Phase One
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .COSESSIONDB là file gì?

COSESSIONDB là Data Files - Capture One Session File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Phase One.

Một tập tin COSESSIONDB là một tập tin được tạo ra bởi phiên Capture One, một chương trình sử dụng để quản lý ảnh kỹ thuật số. Nó lưu trữ một bộ sưu tập các bức ảnh mà đã được chọn bởi người sử dụng và tổ chức như một album. file COSESSIONDB được sử dụng để tổ chức công việc của bạn như là một dự án.

What is a COSESSIONDB file?

A COSESSIONDB file is a session file created by Capture One, a program used for managing digital photos. It stores a collection of photos that have been selected by the user and organized as an album. COSESSIONDB files are used to organize your work as a project.

Cách mở .COSESSIONDB file

Để mở file .COSESSIONDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COSESSIONDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COSESSIONDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COSESSIONDB do người dùng đóng góp.

  • Capture One

Chuyển đổi file .COSESSIONDB

File .COSESSIONDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *