COSTYLE File

? Cách mở file .COSTYLE? Những phần mềm mở file .COSTYLE và sửa file lỗi. Convert N/A COSTYLE file sang định dạng khác.

.COSTYLE File Extension

   
File name COSTYLE File
File Type Capture One Style File
Nhà phát triển Phase One
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .COSTYLE là file gì?

COSTYLE là Settings Files - Capture One Style File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Phase One.

phong cách hình ảnh tập tin được tạo bởi Capture One, một chương trình sử dụng để chỉnh sửa và quản lý ảnh kỹ thuật số; cửa hàng thiết lập xuất hiện hình ảnh cho phép người dùng để đưa ra một hình ảnh một cái nhìn hoặc cảm giác nhất định; cũng có thể lưu cài đặt trước (file .COPRESET) có chứa siêu dữ liệu như một chữ ký cá nhân hay thông tin bản quyền.

What is a COSTYLE file?

Image styles file created by Capture One, a program used for editing and managing digital photos; stores image appearance settings that allow users to give an image a certain look or feel; can also store presets (.COPRESET files) containing metadata such as a personal signatures or copyright information.

Cách mở .COSTYLE file

Để mở file .COSTYLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COSTYLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COSTYLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COSTYLE do người dùng đóng góp.

  • Phase One Capture One

Chuyển đổi file .COSTYLE

File .COSTYLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *