COURSE File

COURSE là Game Files - Super Mario ReMaker Course File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.COURSE File Extension

   
File name COURSE File
File Type Super Mario ReMaker Course File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .COURSE là file gì?

COURSE là Game Files - Super Mario ReMaker Course File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin COURSE là một khóa học được tạo ra bởi Super Mario ReMaker, một trò chơi Super Mario cho phép bạn thiết kế các mức của riêng bạn và chơi chúng. Nó chứa một khóa học, trong đó bao gồm chiều rộng gôn (chiều dài của khóa học), thời gian gôn (thời gian quy định để hoàn thành một khóa học), và vị trí của các đối tượng trong khóa học.

What is a COURSE file?

A COURSE file is a course created by Super Mario ReMaker, a Super Mario game that allows you to design your own levels and play them. It contains a course, which includes the course width (length of the course), course time (the time specified to complete a course), and the placement of objects in the course.

Phần mềm mở file .COURSE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COURSE do filegi.com tổng hợp.

  • Super Mario Remaker

Chuyển đổi file .COURSE

           

File .COURSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *