CPA File

? Cách mở file .CPA? Những phần mềm mở file .CPA và sửa file lỗi. Convert Text CPA file sang định dạng khác.

.CPA File Extension

   
File name CPA File
File Type CADSTAR PCB Archive File
Nhà phát triển Zuken
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (12 Bình chọn)

File .CPA là file gì?

CPA là CAD Files - CADSTAR PCB Archive File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Zuken.

CAD tập tin được tạo ra bởi CADSTAR, một ứng dụng dùng để tạo ra bảng mạch in (PCB) thiết kế; có thể chứa một thiết kế PCB hoặc một thư viện PCB thành phần; sử dụng cho xuất khẩu, nhập khẩu, lưu trữ và thiết kế.

What is a CPA file?

CAD file created by CADSTAR, an application used to create printed circuit board (PCB) designs; may contain a PCB design or a PCB component library; used for exporting, importing, and archiving designs.

Cách mở .CPA file

Để mở file .CPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPA do người dùng đóng góp.

  • Altium Designer
  • Zuken CADSTAR
  • Zuken CADSTAR
  • Media Player Classic
  • progeCAD Professional English
  • Auto-Pilot
  • Auto-Pilot

Chuyển đổi file .CPA

File .CPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *