CPAA File

? Cách mở file .CPAA? Những phần mềm mở file .CPAA và sửa file lỗi. Convert N/A CPAA file sang định dạng khác.

.CPAA File Extension

   
File name CPAA File
File Type Captivate Shared Action File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CPAA là file gì?

CPAA là Data Files - Captivate Shared Action File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin CPAA là một tập tin hành động chia sẻ tạo ra và được sử dụng bởi Adobe Captivate, một ứng dụng cho phép người dùng tạo ra nội dung eLearning đa phương tiện. Nó chứa các hành động tiên tiến có thể được áp dụng cho các dự án khác nhau.

What is a CPAA file?

A CPAA file is a shared action file created and used by Adobe Captivate, an application that allows users to create multimedia eLearning content. It contains advanced actions that can be applied to different projects.

Cách mở .CPAA file

Để mở file .CPAA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPAA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPAA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPAA do người dùng đóng góp.

  • Adobe Captivate

Chuyển đổi file .CPAA

File .CPAA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *