CPB File

? Cách mở file .CPB? Những phần mềm mở file .CPB và sửa file lỗi. Convert Text CPB file sang định dạng khác.

.CPB File Extension

   
File name CPB File
File Type Comicino Studio Project File
Nhà phát triển Comicino Media
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CPB là file gì?

CPB là Developer Files - Comicino Studio Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Comicino Media.

Tập tin được tạo ra bởi Comicino Studio, một công cụ phát triển ứng dụng nhanh chóng cho Web, máy tính để bàn, và các ứng dụng điện thoại di động; tiết kiệm một tập hợp các trang giao diện người dùng, trong đó mỗi thể chứa văn bản, đồ họa, và các yếu tố tương tác; có thể được biên dịch và triển khai tới iOS, Android, Windows, và các nền tảng Web.

What is a CPB file?

File created by Comicino Studio, a rapid application development tool for Web, desktop, and mobile applications; saves a collection of user interface pages, which each may contain text, graphics, and interactive elements; can be compiled and deployed to iOs, Android, Windows, and Web platforms.

Cách mở .CPB file

Để mở file .CPB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPB do người dùng đóng góp.

  • Comicino Media Comicino Studio
  • cadwork Start Application
  • cadwork Start Application
  • Christian Christian Greeting Card Factory
  • Cadwork
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CPB

File .CPB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *