PGP File

? Cách mở file .PGP? Những phần mềm mở file .PGP và sửa file lỗi. Convert N/A PGP file sang định dạng khác.

.PGP File Extension

   
File name PGP File
File Type 1PGP Security Key
Nhà phát triển PGP
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (23 Bình chọn)

File .PGP là file gì?

PGP là Misc Files - 1PGP Security Key, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PGP.

khóa bảo mật hoặc tập tin chữ ký điện tử xác minh danh tính của người dùng; được sử dụng để giải mã một tập tin được mã hóa bằng phần mềm Good Privacy Khá (PGP); Đảm bảo rằng các tập tin được bảo vệ chỉ có thể được mở bởi người dùng có thẩm quyền.

What is a PGP file?

Security key or digital signature file that verifies a user's identity; used for decrypting a file encrypted with Pretty Good Privacy (PGP) software; ensures that protected files can only be opened by authorized users.

Cách mở .PGP file

Để mở file .PGP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PGP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PGP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PGP do người dùng đóng góp.

  • PowerArchiver
  • PGP Desktop
  • PGP Desktop
  • Symantec Encryption Desktop
  • PGP
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .PGP

File .PGP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *