PDWR File

? Cách mở file .PDWR? Những phần mềm mở file .PDWR và sửa file lỗi. Convert N/A PDWR file sang định dạng khác.

.PDWR File Extension

   
File name PDWR File
File Type ProntoDoc for Word Conventional Document
Nhà phát triển Step Function
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .PDWR là file gì?

PDWR là Page Layout Files - ProntoDoc for Word Conventional Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Step Function.

Tài liệu được sử dụng bởi ProntoDoc cho Word (PDW), một Microsoft Word plug-in sử dụng để tạo các tài liệu; tiết kiệm một mẫu tài liệu và bao gồm các trường dữ liệu dân cư đã được tự động điền từ một cơ sở dữ liệu nguồn; được sử dụng để render ProntoDoc cho Word mẫu (file .PDW) vào .docx, .PDF, và các tập tin .XPS.

What is a PDWR file?

Document used by ProntoDoc for Word (PDW), a Microsoft Word plug-in used for generating documents; saves a document template and includes the populated data fields that have been auto-filled from a source database; used for rendering ProntoDoc for Word templates (.PDW files) into .DOCX, .PDF, and .XPS files.

Cách mở .PDWR file

Để mở file .PDWR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDWR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDWR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDWR do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Word 2019

Chuyển đổi file .PDWR

File .PDWR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *