PDW File

? Cách mở file .PDW? Những phần mềm mở file .PDW và sửa file lỗi. Convert N/A PDW file sang định dạng khác.

.PDW File Extension

   
File name PDW File
File Type 1pDRAW32 DNA File
Nhà phát triển AcaClone software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PDW là file gì?

PDW là Data Files - 1pDRAW32 DNA File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AcaClone software.

tập tin DNA được lưu trong định dạng pDRAW32, được sử dụng bởi phần mềm sinh học phân tử; chứa dữ liệu chuỗi cũng như tên DNA và tọa độ cho các yếu tố di truyền trên lô DNA.

What is a PDW file?

DNA file saved in the pDRAW32 format, which is used by molecular biology software; contains sequence data as well as the DNA name and coordinates for genetic elements on DNA plots.

Cách mở .PDW file

Để mở file .PDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDW do người dùng đóng góp.

  • Genome Compiler
  • AcaClone pDRAW32
  • AcaClone pDRAW32
  • GSL Biotech SnapGene
  • GSL Biotech SnapGene Viewer
  • TaxEdit
  • TaxEdit

Chuyển đổi file .PDW

File .PDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *