NOMEDIA File

? Cách mở file .NOMEDIA? Những phần mềm mở file .NOMEDIA và sửa file lỗi. Convert Text NOMEDIA file sang định dạng khác.

.NOMEDIA File Extension

   
File name NOMEDIA File
File Type Android No Media File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (975 Bình chọn)

File .NOMEDIA là file gì?

NOMEDIA là Misc Files - Android No Media File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin NOMEDIA là một tập tin được lưu trữ trên một thiết bị di động Android, hoặc trên một thẻ lưu trữ bên ngoài kết nối với một thiết bị Android. Nó đánh dấu thư mục kèm theo của nó như là không có dữ liệu đa phương tiện để các thư mục sẽ không được quét và lập chỉ mục bởi người chơi đa phương tiện. file NOMEDIA không có tiền tố tên tập tin và chỉ đơn giản là tên .nomedia.

What is a NOMEDIA file?

A NOMEDIA file is a file stored on an Android mobile device, or on an external storage card connected to an Android device. It marks its enclosing folder as having no multimedia data so that the folder will not be scanned and indexed by multimedia players. NOMEDIA files have no filename prefix and are simply named .nomedia.

Cách mở .NOMEDIA file

Để mở file .NOMEDIA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NOMEDIA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NOMEDIA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NOMEDIA do người dùng đóng góp.

  • Droida Nomedia
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Picasa Photo Viewer
  • Photo Gallery
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer

Chuyển đổi file .NOMEDIA

File .NOMEDIA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *