CPP File

? Cách mở file .CPP? Những phần mềm mở file .CPP và sửa file lỗi. Convert Text CPP file sang định dạng khác.

.CPP File Extension

   
File name CPP File
File Type C++ Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (138 Bình chọn)

File .CPP là file gì?

CPP là Developer Files - C++ Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một CPP là một tập tin mã nguồn viết bằng C ++, ngôn ngữ lập trình phổ biến mà bổ sung thêm các tính năng như lập trình hướng đối tượng để C. Nó có thể là một chương trình độc lập, có chứa tất cả các mã hoặc một trong nhiều tập tin tham chiếu trong một dự án phát triển. file CPP phải được biên soạn bởi một ++ biên dịch C cho nền tảng mục tiêu trước khi mã có thể chạy.

What is a CPP file?

A CPP file is a source code file written in C++, a popular programming language that adds features such as object-oriented programming to C. It may be a standalone program, containing all the code or one of many files referenced in a development project. CPP files must be compiled by a C++ compiler for the target platform before the code can be run.

Cách mở .CPP file

Để mở file .CPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPP do người dùng đóng góp.

  • CodeBlocks
  • UltraEdit
  • UltraEdit
  • Stuffit Expander
  • Atmel Studio
  • Borland C++
  • Borland C++

Chuyển đổi file .CPP

File .CPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *