CPQ File

? Cách mở file .CPQ? Những phần mềm mở file .CPQ và sửa file lỗi. Convert Text CPQ file sang định dạng khác.

.CPQ File Extension

   
File name CPQ File
File Type Compaq OEM Disc Configuration File
Nhà phát triển Compaq
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CPQ là file gì?

CPQ là System Files - Compaq OEM Disc Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Compaq.

Tập tin tìm thấy trên hệ thống Compaq OEM phục hồi đĩa, được gọi là Compaq Restore Plus! Băng đĩa; sử dụng OSLANG.CPQ filename và chứa thông tin cấu hình cho việc khôi phục bản gốc hệ điều hành Windows trên máy tính.

What is a CPQ file?

File found on Compaq OEM system restore discs, which are called Compaq Restore Plus! CDs; uses the filename OSLANG.CPQ and contains configuration information for restoring the original Windows operating system on the computer.

Cách mở .CPQ file

Để mở file .CPQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPQ do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .CPQ

File .CPQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *