CPQ File

CPQ là System Files - Compaq OEM Disc Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Compaq.

.CPQ File Extension

   
File name CPQ File
File Type Compaq OEM Disc Configuration File
Nhà phát triển Compaq
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CPQ là file gì?

CPQ là System Files - Compaq OEM Disc Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Compaq.

Tập tin tìm thấy trên hệ thống Compaq OEM phục hồi đĩa, được gọi là Compaq Restore Plus! Băng đĩa; sử dụng OSLANG.CPQ filename và chứa thông tin cấu hình cho việc khôi phục bản gốc hệ điều hành Windows trên máy tính.

What is a CPQ file?

File found on Compaq OEM system restore discs, which are called Compaq Restore Plus! CDs; uses the filename OSLANG.CPQ and contains configuration information for restoring the original Windows operating system on the computer.

Phần mềm mở file .CPQ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPQ do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .CPQ

           

File .CPQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *