CPS File

? Cách mở file .CPS? Những phần mềm mở file .CPS và sửa file lỗi. Convert Binary CPS file sang định dạng khác.

.CPS File Extension

   
File name CPS File
File Type 1The Powder Toy Save File
Nhà phát triển hardWIRED
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.7 ★ (10 Bình chọn)

File .CPS là file gì?

CPS là Game Files - 1The Powder Toy Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi hardWIRED.

Một tập tin CPS chứa một mô phỏng lưu tạo bởi The Powder Toy, một trò chơi vật lý 2D được sử dụng để mô phỏng các hạt, áp suất không khí, trọng lực, và nhiệt. Nó lưu trữ các dữ liệu cho các mô phỏng trong một định dạng nén và có thể được phân phối cho người khác để chia sẻ mô phỏng.

What is a CPS file?

A CPS file contains a saved simulation created by The Powder Toy, a 2D physics game used for simulating particles, air pressure, gravity, and heat. It stores the data for the simulation in a compressed format and can be distributed to others to share simulations.

Cách mở .CPS file

Để mở file .CPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPS do người dùng đóng góp.

  • hardWIRED The Powder Toy
  • Adobe Captivate
  • Adobe Captivate
  • Classroom Performance System
  • Corel Photo House
  • RikCAD
  • RikCAD

Chuyển đổi file .CPS

File .CPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *