CPS File

CPS là Game Files - 1The Powder Toy Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi hardWIRED.

.CPS File Extension

   
File name CPS File
File Type 1The Powder Toy Save File
Nhà phát triển hardWIRED
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.7 ★ (10 Bình chọn)

File .CPS là file gì?

CPS là Game Files - 1The Powder Toy Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi hardWIRED.

Một tập tin CPS chứa một mô phỏng lưu tạo bởi The Powder Toy, một trò chơi vật lý 2D được sử dụng để mô phỏng các hạt, áp suất không khí, trọng lực, và nhiệt. Nó lưu trữ các dữ liệu cho các mô phỏng trong một định dạng nén và có thể được phân phối cho người khác để chia sẻ mô phỏng.

What is a CPS file?

A CPS file contains a saved simulation created by The Powder Toy, a 2D physics game used for simulating particles, air pressure, gravity, and heat. It stores the data for the simulation in a compressed format and can be distributed to others to share simulations.

Phần mềm mở file .CPS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPS do filegi.com tổng hợp.

  • hardWIRED The Powder Toy
  • Adobe Captivate
  • Adobe Captivate
  • Classroom Performance System
  • Corel Photo House
  • RikCAD
  • RikCAD

Chuyển đổi file .CPS

           

File .CPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *