CPTL File

? Cách mở file .CPTL? Những phần mềm mở file .CPTL và sửa file lỗi. Convert Text CPTL file sang định dạng khác.

.CPTL File Extension

   
File name CPTL File
File Type Adobe Captivate Project Template File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CPTL là file gì?

CPTL là Data Files - Adobe Captivate Project Template File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin CPTL là một dự án mẫu tập tin được tạo ra bởi Captivate, một chương trình dùng để phát triển các sản phẩm eLearning tương tác. nó chứa văn bản mặc định, đồ họa và nội dung tương tác có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc tạo ra nhiều file dự án .CPTX.

What is a CPTL file?

A CPTL file is a project template file created by Captivate, a program used to develop interactive eLearning products. it contains the default text, graphics, and interactive content that can be used as the basis for creating multiple .CPTX project files.

Cách mở .CPTL file

Để mở file .CPTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPTL do người dùng đóng góp.

  • Adobe Captivate
  • Captivate
  • Captivate
  • Media Player Classic
  • AdobeR CaptivateR

Chuyển đổi file .CPTL

File .CPTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *