CPTM File

CPTM là Settings Files - Captivate Theme File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.CPTM File Extension

   
File name CPTM File
File Type Captivate Theme File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CPTM là file gì?

CPTM là Settings Files - Captivate Theme File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin CPTM là một chủ đề được tạo ra và được sử dụng bởi Adobe Captivate, một chương trình dùng để tạo ra nội dung eLearning. Nó lưu trữ một chủ đề dự án, trong đó bao gồm dữ liệu xác định bố cục của dự án, màu sắc, phông chữ, và các hiệu ứng.

What is a CPTM file?

A CPTM file is a theme created and used by Adobe Captivate, a program used to create eLearning content. It stores a project theme, which consists of data that defines a project's layout, colors, fonts, and effects.

Phần mềm mở file .CPTM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPTM do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Captivate

Chuyển đổi file .CPTM

           

File .CPTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *