CPTM File

? Cách mở file .CPTM? Những phần mềm mở file .CPTM và sửa file lỗi. Convert N/A CPTM file sang định dạng khác.

.CPTM File Extension

   
File name CPTM File
File Type Captivate Theme File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CPTM là file gì?

CPTM là Settings Files - Captivate Theme File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin CPTM là một chủ đề được tạo ra và được sử dụng bởi Adobe Captivate, một chương trình dùng để tạo ra nội dung eLearning. Nó lưu trữ một chủ đề dự án, trong đó bao gồm dữ liệu xác định bố cục của dự án, màu sắc, phông chữ, và các hiệu ứng.

What is a CPTM file?

A CPTM file is a theme created and used by Adobe Captivate, a program used to create eLearning content. It stores a project theme, which consists of data that defines a project's layout, colors, fonts, and effects.

Cách mở .CPTM file

Để mở file .CPTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPTM do người dùng đóng góp.

  • Adobe Captivate

Chuyển đổi file .CPTM

File .CPTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *