CPTX File

? Cách mở file .CPTX? Những phần mềm mở file .CPTX và sửa file lỗi. Convert Binary CPTX file sang định dạng khác.

.CPTX File Extension

   
File name CPTX File
File Type Adobe Captivate Project File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (15 Bình chọn)

File .CPTX là file gì?

CPTX là Data Files - Adobe Captivate Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một CPTX là tệp dự án tạo ra bởi Adobe Captivate, một ứng dụng chụp ảnh màn hình sử dụng để tạo đa phương tiện eLearning sản phẩm. Nó chứa một hoặc nhiều slide có thể bao gồm ghi hình màn hình, âm thanh, hoặc nội dung tương tác khác. file CPTX được sử dụng cho tác giả của hệ thống quản lý học tập (LMS) các sản phẩm như các cuộc biểu tình phần mềm, mô phỏng, và câu đố.

What is a CPTX file?

A CPTX file is a project file created by Adobe Captivate, a screen capture application used to create multimedia eLearning products. It contains one or more slides that may include screen recordings, audio, or other interactive content. CPTX files are used for authoring learning management system (LMS) products such as software demonstrations, simulations, and quizzes.

Cách mở .CPTX file

Để mở file .CPTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPTX do người dùng đóng góp.

  • Adobe Captivate
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • AdobeR CaptivateR

Chuyển đổi file .CPTX

File .CPTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *