CPU File

? Cách mở file .CPU? Những phần mềm mở file .CPU và sửa file lỗi. Convert N/A CPU file sang định dạng khác.

.CPU File Extension

   
File name CPU File
File Type Virtual CPU File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .CPU là file gì?

CPU là Misc Files - Virtual CPU File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin CPU ảo được phát triển để sử dụng với CPU mô phỏng Utility, một mã nguồn mở CPU ảo mô phỏng; mô hình các chức năng của một CPU vật lý cho mục đích giáo dục.

What is a CPU file?

Virtual CPU file developed for use with CPU Simulation Utility, an open source virtual CPU simulator; models the functionality of a physical CPU for educational purposes.

Cách mở .CPU file

Để mở file .CPU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPU do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CPU

File .CPU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *