CPVC File

? Cách mở file .CPVC? Những phần mềm mở file .CPVC và sửa file lỗi. Convert N/A CPVC file sang định dạng khác.

.CPVC File Extension

   
File name CPVC File
File Type Adobe Captivate Video Composition
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .CPVC là file gì?

CPVC là Video Files - Adobe Captivate Video Composition, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một CPVC là một thành phần video được tạo ra và được sử dụng bởi Captivate, một chương trình dùng để phát triển các sản phẩm eLearning tương tác. Nó chứa một video clip có thể sao chép, cắt, hoặc trang trí. file CPVC cũng có thể bao gồm các chú thích văn bản, đối tượng không tương tác, hình dáng thông minh, hình ảnh, hình ảnh động, và hộp nổi bật.

What is a CPVC file?

A CPVC file is a video composition created and used by Captivate, a program used to develop interactive eLearning products. It contains a video clip that can be copied, cut, or trimmed. CPVC files may also include text captions, non-interactive objects, smart shapes, images, animations, and highlight boxes.

Cách mở .CPVC file

Để mở file .CPVC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPVC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPVC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPVC do người dùng đóng góp.

  • Adobe Captivate

Chuyển đổi file .CPVC

File .CPVC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *