CPVC File

CPVC là Video Files - Adobe Captivate Video Composition, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.CPVC File Extension

   
File name CPVC File
File Type Adobe Captivate Video Composition
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .CPVC là file gì?

CPVC là Video Files - Adobe Captivate Video Composition, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một CPVC là một thành phần video được tạo ra và được sử dụng bởi Captivate, một chương trình dùng để phát triển các sản phẩm eLearning tương tác. Nó chứa một video clip có thể sao chép, cắt, hoặc trang trí. file CPVC cũng có thể bao gồm các chú thích văn bản, đối tượng không tương tác, hình dáng thông minh, hình ảnh, hình ảnh động, và hộp nổi bật.

What is a CPVC file?

A CPVC file is a video composition created and used by Captivate, a program used to develop interactive eLearning products. It contains a video clip that can be copied, cut, or trimmed. CPVC files may also include text captions, non-interactive objects, smart shapes, images, animations, and highlight boxes.

Phần mềm mở file .CPVC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPVC do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Captivate

Chuyển đổi file .CPVC

           

File .CPVC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *