CPX File

CPX là Settings Files - 1Oracle ADF Binding Context File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

.CPX File Extension

   
File name CPX File
File Type 1Oracle ADF Binding Context File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .CPX là file gì?

CPX là Settings Files - 1Oracle ADF Binding Context File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

Tập tin được sử dụng bởi Phát triển ứng dụng Oracle Framework (ADF) ứng dụng; chứa trang web theo dõi các định nghĩa cũng như các ràng buộc dữ liệu mà trang bản đồ để các nguồn dữ liệu; tạo ra khi một điều khiển dữ liệu được thả vào một trang web bằng cách sử dụng Visual Editor JDeveloper HTML.

What is a CPX file?

File used by Oracle Application Development Framework (ADF) applications; contains Web page tracking definitions as well as data bindings that map pages to data sources; created when a data control is dropped onto a Web page using the JDeveloper HTML Visual Editor.

Phần mềm mở file .CPX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPX do filegi.com tổng hợp.

  • Corel Graphics Applications
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Age of Empires II Expansion
  • Media Player Classic
  • wxpcomp Application
  • wxpcomp Application

Chuyển đổi file .CPX

           

File .CPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *