CPY File

? Cách mở file .CPY? Những phần mềm mở file .CPY và sửa file lỗi. Convert N/A CPY file sang định dạng khác.

.CPY File Extension

   
File name CPY File
File Type 13ds Max Copy Track File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CPY là file gì?

CPY là 3D Image Files - 13ds Max Copy Track File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin hình ảnh động được tạo ra bởi 3ds Max mẫu, 3D và chương trình hoạt hình; tiết kiệm một ca khúc phim hoạt hình cho các đối tượng được lựa chọn từ một biped (hình hai chân); bao gồm các cử chỉ và thông tin tư thế; cho phép lập mô hình để tái sử dụng Biped tư thế và hình ảnh động.

What is a CPY file?

Animation file created by 3ds Max, a 3D modeling and animation program; saves an animation track for selected objects from a biped (two-footed figure); includes the gestures and posture information; allows modelers to reuse biped poses and animations.

Cách mở .CPY file

Để mở file .CPY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPY do người dùng đóng góp.

  • eCopy Desktop
  • eCopy PaperWorks
  • eCopy PaperWorks
  • eCopy Desktop Application
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .CPY

File .CPY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *