CPY File

CPY là 3D Image Files - 13ds Max Copy Track File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

.CPY File Extension

   
File name CPY File
File Type 13ds Max Copy Track File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CPY là file gì?

CPY là 3D Image Files - 13ds Max Copy Track File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin hình ảnh động được tạo ra bởi 3ds Max mẫu, 3D và chương trình hoạt hình; tiết kiệm một ca khúc phim hoạt hình cho các đối tượng được lựa chọn từ một biped (hình hai chân); bao gồm các cử chỉ và thông tin tư thế; cho phép lập mô hình để tái sử dụng Biped tư thế và hình ảnh động.

What is a CPY file?

Animation file created by 3ds Max, a 3D modeling and animation program; saves an animation track for selected objects from a biped (two-footed figure); includes the gestures and posture information; allows modelers to reuse biped poses and animations.

Phần mềm mở file .CPY

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPY do filegi.com tổng hợp.

  • eCopy Desktop
  • eCopy PaperWorks
  • eCopy PaperWorks
  • eCopy Desktop Application
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .CPY

           

File .CPY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *