CRASH File

? Cách mở file .CRASH? Những phần mềm mở file .CRASH và sửa file lỗi. Convert Text CRASH file sang định dạng khác.

.CRASH File Extension

   
File name CRASH File
File Type Mac OS X Crash Log File
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (13 Bình chọn)

File .CRASH là file gì?

CRASH là System Files - Mac OS X Crash Log File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi CrashReporter, được xây dựng trong chương trình Mac OS X mà bản ghi dữ liệu khỏi bị treo chương trình; lưu trữ thông tin về tình trạng của máy tính tại thời điểm một vụ tai nạn; bao gồm dấu thời gian, chương trình, và bộ nhớ thông tin bãi; sử dụng để báo cáo và gỡ lỗi các vấn đề với các ứng dụng.

What is a CRASH file?

Log file created by CrashReporter, a built-in Mac OS X program that records data from program crashes; stores information about the state of the computer at the time of a crash; includes timestamp, program, and memory dump information; used to report and debug problems with applications.

Cách mở .CRASH file

Để mở file .CRASH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRASH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRASH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRASH do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • iTunes
  • iTunes
  • EditPad Lite
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CRASH

File .CRASH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *