CRP File

? Cách mở file .CRP? Những phần mềm mở file .CRP và sửa file lỗi. Convert N/A CRP file sang định dạng khác.

.CRP File Extension

   
File name CRP File
File Type Cities: Skylines Colossal Raw Asset Package
Nhà phát triển Paradox Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (11 Bình chọn)

File .CRP là file gì?

CRP là Game Files - Cities: Skylines Colossal Raw Asset Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Paradox Interactive.

định dạng tập tin khổng lồ Raw Asset trọn gói được sử dụng bởi Cities: Skylines, một thành phố xây dựng mô phỏng trò chơi; dùng để lưu trữ nhiều dữ liệu, trong đó có tiến bộ trò chơi, bản đồ, tài sản và điều chỉnh màu sắc.

What is a CRP file?

Colossal Raw Asset Package file format used by Cities: Skylines, a city building simulation game; used to store a variety of data, including game progress, maps, assets, and color corrections.

Cách mở .CRP file

Để mở file .CRP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRP do người dùng đóng góp.

  • Paradox Interactive Cities: Skylines
  • dBASE SE
  • dBASE SE
  • Microsoft Office
  • dBASE PLUS
  • AE5500
  • AE5500

Chuyển đổi file .CRP

File .CRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *