CRV File

? Cách mở file .CRV? Những phần mềm mở file .CRV và sửa file lỗi. Convert Binary CRV file sang định dạng khác.

.CRV File Extension

   
File name CRV File
File Type VCarve Pro Design File
Nhà phát triển Vectric
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (7 Bình chọn)

File .CRV là file gì?

CRV là CAD Files - VCarve Pro Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Vectric.

CAD tập tin được tạo ra bởi VCarve Pro, một chương trình được sử dụng để định tuyến CNC, làm dấu, khắc gỗ, và khắc; tiết kiệm một hình học thiết kế vector và bao gồm đường chạy dao gia công cho việc thiết kế; có thể được xuất khẩu sang một router hoặc khắc máy CNC để cắt thiết kế cuối cùng.

What is a CRV file?

CAD file created by VCarve Pro, a program used for CNC routing, sign making, wood carving, and engraving; saves a vector design geometry and includes toolpaths for machining the design; can be exported to a CNC router or engraving machine to cut the final design.

Cách mở .CRV file

Để mở file .CRV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRV do người dùng đóng góp.

  • Vectric VCarve Pro
  • VEGA DTM Collection
  • VEGA DTM Collection
  • Aspire
  • VinylMaster Pro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CRV

File .CRV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *