CRWL File

? Cách mở file .CRWL? Những phần mềm mở file .CRWL và sửa file lỗi. Convert N/A CRWL file sang định dạng khác.

.CRWL File Extension

   
File name CRWL File
File Type Windows Crawl File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (8 Bình chọn)

File .CRWL là file gì?

CRWL là Text Files - Windows Crawl File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Đăng nhập tập tin được tạo ra sau một quá trình lập chỉ mục chạy bởi Windows Search, Microsoft Exchange, hoặc SharePoint Portal Server; chứa dữ liệu về các tập tin đã được "bò" trong quá trình lập chỉ mục; thường lưu cùng với một tập tin .GTHR tương ứng.

What is a CRWL file?

Log file generated after an indexing process run by Windows Search, Microsoft Exchange, or SharePoint Portal Server; contains data about the files that were "crawled" during the indexing process; typically saved along with a corresponding .GTHR file.

Cách mở .CRWL file

Để mở file .CRWL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRWL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRWL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRWL do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .CRWL

File .CRWL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *