CRYPT5 File

? Cách mở file .CRYPT5? Những phần mềm mở file .CRYPT5 và sửa file lỗi. Convert N/A CRYPT5 file sang định dạng khác.

.CRYPT5 File Extension

   
File name CRYPT5 File
File Type WhatsApp Encrypted Database File
Nhà phát triển WhatsApp
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (21 Bình chọn)

File .CRYPT5 là file gì?

CRYPT5 là Database Files - WhatsApp Encrypted Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WhatsApp.

tập tin cơ sở dữ liệu được mã hóa được tạo ra bởi WhatsApp Messenger, một ứng dụng điện thoại thông minh sứ; chứa một cơ sở dữ liệu tin nhắn trò chuyện qua nằm trên thẻ SD của thiết bị Android đang chạy chương trình.

What is a CRYPT5 file?

Encrypted database file created by WhatsApp Messenger, a smartphone messenger application; contains a database of past chat messages located on the SD card of the Android device running the program.

Cách mở .CRYPT5 file

Để mở file .CRYPT5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRYPT5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRYPT5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRYPT5 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CRYPT5

File .CRYPT5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *