CRYSISPSF File

? Cách mở file .CRYSISPSF? Những phần mềm mở file .CRYSISPSF và sửa file lỗi. Convert Binary CRYSISPSF file sang định dạng khác.

.CRYSISPSF File Extension

   
File name CRYSISPSF File
File Type Crysis Warhead Saved Game
Nhà phát triển Crytek
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CRYSISPSF là file gì?

CRYSISPSF là Game Files - Crysis Warhead Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Crytek.

save game được tạo ra bởi Crysis Warhead, một trò chơi bắn súng người đầu tiên được phát triển bởi Crytek; tiết kiệm trạng thái của trò chơi khi một cầu thủ đạt đến một trạm kiểm soát nhất định; lưu tự động bởi các trò chơi và cho phép tiến được nạp nếu chết máy nghe nhạc.

What is a CRYSISPSF file?

Saved game created by Crysis Warhead, a first person shooter game developed by Crytek; saves the state of the game when a player reaches a certain checkpoint; saved automatically by the game and allows progress to be loaded if the player dies.

Cách mở .CRYSISPSF file

Để mở file .CRYSISPSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRYSISPSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRYSISPSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRYSISPSF do người dùng đóng góp.

  • Crytek Crysis Warhead
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CRYSISPSF

File .CRYSISPSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *