CRZ File

? Cách mở file .CRZ? Những phần mềm mở file .CRZ và sửa file lỗi. Convert N/A CRZ file sang định dạng khác.

.CRZ File Extension

   
File name CRZ File
File Type Compressed Poser Character Rigging File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (7 Bình chọn)

File .CRZ là file gì?

CRZ là 3D Image Files - Compressed Poser Character Rigging File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

tập tin thông tin nhân vật nén tạo ra bởi Poser, một nhân vật 3D và chương trình hoạt hình; chứa thông tin về khớp con số, chẳng hạn như ở đâu và bao nhiêu họ uốn cong.

What is a CRZ file?

Compressed character information file created by Poser, a 3D figure and animation program; contains information about figure joints, such as where and how much they bend.

Cách mở .CRZ file

Để mở file .CRZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRZ do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application

Chuyển đổi file .CRZ

File .CRZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *