CS File

? Cách mở file .CS? Những phần mềm mở file .CS và sửa file lỗi. Convert Text CS file sang định dạng khác.

.CS File Extension

   
File name CS File
File Type 1C# Source Code File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (294 Bình chọn)

File .CS là file gì?

CS là Developer Files - 1C# Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Một CS tập tin là một tập tin mã nguồn viết bằng C # (phát âm là "C Sharp"), một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng tạo ra bởi Microsoft để sử dụng với .NET Framework. Nó được sử dụng để phát triển một loạt các ứng dụng, từ các chương trình máy tính để bàn đơn giản để ứng dụng cho các môi trường phân tán.

What is a CS file?

A CS file is a source code file written in C# (pronounced "C Sharp"), an object-oriented programming language created by Microsoft for use with the .NET Framework. It is used for developing a range of applications, from simple desktop programs to applications for distributed environments.

Cách mở .CS file

Để mở file .CS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CS do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • IC Code SharpDevelop
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Notepad++
  • MonoDevelop
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .CS

File .CS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *