CS1 File

? Cách mở file .CS1? Những phần mềm mở file .CS1 và sửa file lỗi. Convert N/A CS1 file sang định dạng khác.

.CS1 File Extension

   
File name CS1 File
File Type CaptureShop 1-shot Raw Image
Nhà phát triển Sinar
Phân loại Camera Raw Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CS1 là file gì?

CS1 là Camera Raw Files - CaptureShop 1-shot Raw Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sinar.

tập tin Một CS1 là một hình ảnh thô tạo ra bởi một camera Sinarback 44 trong chế độ 1-shot. Nó chứa một hình ảnh thô hỗ trợ độ phân giải 16 triệu điểm ảnh. file CS1 thường được sử dụng để lưu trữ các hình ảnh chụp ảnh hành động.

What is a CS1 file?

A CS1 file is a raw image created by a Sinarback 44 camera in 1-shot mode. It contains a raw image that supports 16 million pixel resolution. CS1 files are typically used for storing action photography images.

Cách mở .CS1 file

Để mở file .CS1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CS1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CS1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CS1 do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • ACDSee
  • ACDSee
  • ACDSee Pro
  • Zoner Photo Studio
  • ACDSee Quick View
  • ACDSee Quick View

Chuyển đổi file .CS1

File .CS1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *