CSA File

? Cách mở file .CSA? Những phần mềm mở file .CSA và sửa file lỗi. Convert N/A CSA file sang định dạng khác.

.CSA File Extension

   
File name CSA File
File Type 1PNA Code Calset File
Nhà phát triển Agilent
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (8 Bình chọn)

File .CSA là file gì?

CSA là Data Files - 1PNA Code Calset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Agilent.

tập tin dữ liệu được lưu bằng phần mềm Agilent PNA Mã; viết tắt của "Cal / Nhà nước / Lưu trữ" vì dữ liệu được lưu trữ Calset với nhà nước; lưu trữ dữ liệu thu thập được từ các phép đo thực hiện với phần mềm.

What is a CSA file?

Data file saved by Agilent PNA Code software; stands for "Cal/State/Archive" because the Calset data is archived with the state; stores data collected from measurements performed with the software.

Cách mở .CSA file

Để mở file .CSA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSA do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • Crystal Player Free
  • Crystal Player Free

Chuyển đổi file .CSA

File .CSA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *