CSAPLAN File

? Cách mở file .CSAPLAN? Những phần mềm mở file .CSAPLAN và sửa file lỗi. Convert N/A CSAPLAN file sang định dạng khác.

.CSAPLAN File Extension

   
File name CSAPLAN File
File Type SPSS Analysis Plan File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .CSAPLAN là file gì?

CSAPLAN là Settings Files - SPSS Analysis Plan File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Nộp được tạo ra bởi SPSS phần mềm phân tích thống kê; lưu trữ các thông số của một kế hoạch phân tích tạo ra bằng cách sử dụng phân tích Chuẩn bị Wizard (Analyze → Mẫu Complex → Chuẩn bị cho phân tích ...); sử dụng để tạo SPSS cú pháp, trong đó có chứa các lệnh SPSS cần thiết để chạy các phân tích.

What is a CSAPLAN file?

File created by SPSS statistical analysis software; stores the parameters of an analysis plan created using the Analysis Preparation Wizard (Analyze → Complex Samples → Prepare for Analysis...); used to generate SPSS syntax, which contains the SPSS commands required to run the analysis.

Cách mở .CSAPLAN file

Để mở file .CSAPLAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSAPLAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSAPLAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSAPLAN do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .CSAPLAN

File .CSAPLAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *