CSI File

? Cách mở file .CSI? Những phần mềm mở file .CSI và sửa file lỗi. Convert Text CSI file sang định dạng khác.

.CSI File Extension

   
File name CSI File
File Type 1ContentServ Include File
Nhà phát triển ContentServ
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (39 Bình chọn)

File .CSI là file gì?

CSI là Developer Files - 1ContentServ Include File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ContentServ.

tập tin mã nguồn có thể được tham chiếu bởi các file khác trong một dự án ContentServ; chứa mã mà có thể bao gồm các chức năng, các biến, và các đối tượng khác có thể được sử dụng bởi các file dự án khác.

What is a CSI file?

Source code file that may be referenced by other files within a ContentServ project; contains code that may include functions, variables, and other objects that can be used by other project files.

Cách mở .CSI file

Để mở file .CSI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSI do người dùng đóng góp.

  • Sage Accounting
  • Sage Simply Accounting
  • Sage Simply Accounting
  • Simply Accounting by Sage
  • Corel SCRIPT Editor
  • Corel Script EditorTM
  • Corel Script EditorTM

Chuyển đổi file .CSI

File .CSI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *