CSL File

? Cách mở file .CSL? Những phần mềm mở file .CSL và sửa file lỗi. Convert XML CSL file sang định dạng khác.

.CSL File Extension

   
File name CSL File
File Type CineStyle Color Lookup File
Nhà phát triển Technicolor
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .CSL là file gì?

CSL là Data Files - CineStyle Color Lookup File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Technicolor.

Tập tin được sử dụng bởi CineStyle Màu Assist, một chương trình được sử dụng để áp dụng cấu hình màu sắc CineStyle với máy ảnh EOS DSLR Canon; định dạng trong XML và chứa siêu dữ liệu mô tả một bảng tra cứu màu 3D; giúp tăng cường phạm vi hoạt động của máy ảnh để cải thiện chất lượng hình ảnh.

What is a CSL file?

File used by CineStyle Color Assist, a program used for applying CineStyle color profiles to Canon EOS DSLR cameras; formatted in XML and contains metadata describing a 3D color lookup table; helps boost the dynamic range of the camera to improve picture quality.

Cách mở .CSL file

Để mở file .CSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSL do người dùng đóng góp.

  • Corel Graphics Applications
  • CorelDRAW Essential Edition
  • CorelDRAW Essential Edition
  • XULRunner
  • CaseWare Working Papers
  • Fujitsu Laboratories CHOCOA
  • Fujitsu Laboratories CHOCOA

Chuyển đổi file .CSL

File .CSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *