CSM File

? Cách mở file .CSM? Những phần mềm mở file .CSM và sửa file lỗi. Convert N/A CSM file sang định dạng khác.

.CSM File Extension

   
File name CSM File
File Type 1Character Studio Marker File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (13 Bình chọn)

File .CSM là file gì?

CSM là 3D Image Files - 1Character Studio Marker File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin văn bản ASCII chứa đánh dấu vị trí cho một nhân vật 3D; được sử dụng bởi Character Studio, một công cụ hoạt hình Biped kèm Autodesk 3ds Max của chương trình; lưu vị trí của biped trong bộ đệm chụp chuyển động của phần mềm.

What is a CSM file?

ASCII text file that contains position markers for a 3D character; used by Character Studio, a biped animation tool included with Autodesk's 3ds Max program; saves the position of the biped in the software's motion capture buffer.

Cách mở .CSM file

Để mở file .CSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSM do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 3ds Max 2020
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • Media Player Classic
  • AT&T Connection Services Manager
  • CSM
  • CSM

Chuyển đổi file .CSM

File .CSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *