CSN File

? Cách mở file .CSN? Những phần mềm mở file .CSN và sửa file lỗi. Convert XML CSN file sang định dạng khác.

.CSN File Extension

   
File name CSN File
File Type Adobe Code Snippet Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CSN là file gì?

CSN là Developer Files - Adobe Code Snippet Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

mã nguồn tập tin được sử dụng bởi Dreamweaver, một chương trình dùng để phát triển các trang web và các ứng dụng Web; cửa hàng một khối thể tái sử dụng mã, trong đó có thể bao gồm HTML, JavaScript, PHP, hoặc mã nguồn khác; được sử dụng để chèn các đoạn mã chung vào các trang web đang được xây dựng.

What is a CSN file?

Source code file used by Dreamweaver, a program used to develop websites and Web applications; stores a reusable block of code, which can include HTML, JavaScript, PHP, or other source code; used for inserting common code segments into Web pages under development.

Cách mở .CSN file

Để mở file .CSN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSN do người dùng đóng góp.

  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Christian Greeting Card Factory
  • Christian Greeting Card Factory
  • Christian Christian Greeting Card Factory
  • Media Player Classic
  • StoryWeaver
  • StoryWeaver

Chuyển đổi file .CSN

File .CSN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *