CSP File

? Cách mở file .CSP? Những phần mềm mở file .CSP và sửa file lỗi. Convert N/A CSP file sang định dạng khác.

.CSP File Extension

   
File name CSP File
File Type 1Concept Server Page
Nhà phát triển RadGs
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .CSP là file gì?

CSP là Web Files - 1Concept Server Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RadGs.

trang Web động có chứa mã viết cho Application Server RadGs Khái niệm; thực hiện trên máy chủ, tạo ra các dữ liệu được gửi đến trình duyệt web của người dùng.

What is a CSP file?

Dynamic Web page that contains code written for the RadGs Concept Application Server; executed on the server, which generates the data that is sent to the user's Web browser.

Cách mở .CSP file

Để mở file .CSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSP do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • CADSUPER FXII
  • CADSUPER FXII
  • Crestron SIMPL Window
  • CONVAL
  • CaseWare Working Papers
  • CaseWare Working Papers

Chuyển đổi file .CSP

File .CSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *