CSPLAN File

? Cách mở file .CSPLAN? Những phần mềm mở file .CSPLAN và sửa file lỗi. Convert N/A CSPLAN file sang định dạng khác.

.CSPLAN File Extension

   
File name CSPLAN File
File Type SPSS Sampling Plan File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CSPLAN là file gì?

CSPLAN là Settings Files - SPSS Sampling Plan File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Tập tin được tạo ra bởi SPSS, một ứng dụng thống kê; tiết kiệm các thông số của một kế hoạch lấy mẫu được tạo ra bằng cách sử dụng mẫu Wizard (Analyze → Mẫu Complex → Chọn một mẫu ...); thu hút các dữ liệu mẫu đầu ra vào một bảng khi mở ra.

What is a CSPLAN file?

File created by SPSS, a statistics application; saves the parameters of a sampling plan created using the Sampling Wizard (Analyze → Complex Samples → Select a Sample...); draws the output sample data to a table when opened.

Cách mở .CSPLAN file

Để mở file .CSPLAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSPLAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSPLAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSPLAN do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .CSPLAN

File .CSPLAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *