CSPROJ File

? Cách mở file .CSPROJ? Những phần mềm mở file .CSPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A CSPROJ file sang định dạng khác.

.CSPROJ File Extension

   
File name CSPROJ File
File Type Visual Studio C# Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (22 Bình chọn)

File .CSPROJ là file gì?

CSPROJ là Developer Files - Visual Studio C# Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

C # (C Sharp) lập trình dự án được tạo bằng Microsoft Visual Studio; chứa các thiết lập và tham chiếu đến các file được sử dụng bởi dự án dự án; lưu trong định dạng MSBuild, có thể được biên dịch vào một chương trình thực thi bằng cách sử dụng nền tảng MSBuild.

What is a CSPROJ file?

C# (C Sharp) programming project created with Microsoft Visual Studio; contains project settings and references to files used by the project; saved in the MSBuild format, which can be compiled into an executable program using the MSBuild platform.

Cách mở .CSPROJ file

Để mở file .CSPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Expression Blend
  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Stuffit Expander
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Xamarin Studio
  • Xamarin Studio

Chuyển đổi file .CSPROJ

File .CSPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *