CSR File

? Cách mở file .CSR? Những phần mềm mở file .CSR và sửa file lỗi. Convert Text CSR file sang định dạng khác.

.CSR File Extension

   
File name CSR File
File Type Certificate Signing Request File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (16 Bình chọn)

File .CSR là file gì?

CSR là Web Files - Certificate Signing Request File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tệp CSR là một tập tin được tạo ra như một yêu cầu ký cấp giấy chứng nhận kỹ thuật số. Nó chứa một khối mã hóa văn bản danh sách chỉ rõ người nộp đơn giấy chứng nhận và bao gồm việc mã hóa dữ liệu cho đất nước, nhà nước, tổ chức, tên miền, địa chỉ email, và khóa công khai. Các tập tin được sử dụng bởi một Certificate Authority để lập giấy tờ chứng minh cho các website.

What is a CSR file?

A CSR file is a file created as a signing request for a digital certificate. It contains an encrypted block of text that identifies the applicant of the certificate and includes encrypted data for country, state, organization, domain, email address, and public key. The file is used by a Certificate Authority to establish proof of identity for Web sites.

Cách mở .CSR file

Để mở file .CSR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSR do người dùng đóng góp.

  • OpenSSL
  • Microsoft IIS
  • Microsoft IIS
  • Report Generation Tool
  • Risk Assessment & Method Statement Manager
  • CueOnline
  • CueOnline

Chuyển đổi file .CSR

File .CSR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *