CSS File

? Cách mở file .CSS? Những phần mềm mở file .CSS và sửa file lỗi. Convert Text CSS file sang định dạng khác.

.CSS File Extension

   
File name CSS File
File Type Cascading Style Sheet
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (104 Bình chọn)

File .CSS là file gì?

CSS là Web Files - Cascading Style Sheet, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin CSS là một tờ cascading style (CSS) tập tin được dùng để định dạng nội dung của một trang web. Nó chứa tùy biến, tính chất toàn cầu như thế nào để hiển thị các phần tử HTML. file CSS có thể xác định kích thước, màu sắc, font chữ, khoảng cách dòng, thụt đầu dòng, đường viền, và vị trí của các phần tử HTML.

What is a CSS file?

A CSS file is a cascading style sheet (CSS) file used to format the contents of a webpage. It contains customized, global properties for how to display HTML elements. CSS files can define the size, color, font, line spacing, indentation, borders, and location of HTML elements.

Cách mở .CSS file

Để mở file .CSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSS do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Adobe Dreamweaver 2020
 • Adobe ColdFusion Builder
 • Microsoft Visual Studio 2019
 • Microsoft Visual Studio 2019
 • PSPad
 • Notepad++
 • text editor
 • Web browser

Chuyển đổi file .CSS

File .CSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *