CST File

? Cách mở file .CST? Những phần mềm mở file .CST và sửa file lỗi. Convert N/A CST file sang định dạng khác.

.CST File Extension

   
File name CST File
File Type 1Manga Studio Story File
Nhà phát triển CELSYS
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (11 Bình chọn)

File .CST là file gì?

CST là Page Layout Files - 1Manga Studio Story File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CELSYS.

file layout Trang được tạo bởi Manga Studio, một chương trình được sử dụng để tạo ra truyện tranh; tiết kiệm cốt truyện cho truyện tranh và có thể bao gồm nhiều chương, nhiều trang (file .CPG) mỗi chương, và bố trí cho mỗi trang; sử dụng để xác định cấu trúc của truyện tranh.

What is a CST file?

Page layout file created by Manga Studio, a program used for creating comic books; saves the storyline for the comic book and can include multiple chapters, multiple pages (.CPG files) per chapter, and layouts for each page; used for specifying the structure of the comic book.

Cách mở .CST file

Để mở file .CST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CST do người dùng đóng góp.

  • CELSYS Clip Studio Paint Pro
  • MangaStudio
  • MangaStudio
  • ClientStation
  • CutStudio
  • Director
  • Director

Chuyển đổi file .CST

File .CST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *