CSUTIL File

? Cách mở file .CSUTIL? Những phần mềm mở file .CSUTIL và sửa file lỗi. Convert N/A CSUTIL file sang định dạng khác.

.CSUTIL File Extension

   
File name CSUTIL File
File Type ColorSync Utility Folder
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CSUTIL là file gì?

CSUTIL là Data Files - ColorSync Utility Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thư mục được tạo ra bởi ColorSync Utility, một chương trình sử dụng để duy trì tính nhất quán màu trên một máy Mac; chứa nhiều file và các thư mục chứa dữ liệu cụ thể để các chức năng trong ColorSync Utility; một ví dụ về dữ liệu chức năng này là chức năng Calculator, nơi có các file plist và một tập tin .TIFF giữa các tập tin khác.

What is a CSUTIL file?

Folder created by ColorSync Utility, a program used to maintain color consistency on a Mac machine; contains multiple files and folders that hold data specific to the function in ColorSync Utility; an example of this function data is the Calculator function, where there are .PLIST files and a .TIFF file among other files.

Cách mở .CSUTIL file

Để mở file .CSUTIL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSUTIL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSUTIL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSUTIL do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CSUTIL

File .CSUTIL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *