CSV File

? Cách mở file .CSV? Những phần mềm mở file .CSV và sửa file lỗi. Convert Text CSV file sang định dạng khác.

.CSV File Extension

   
File name CSV File
File Type Comma Separated Values File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (435 Bình chọn)

File .CSV là file gì?

CSV là Data Files - Comma Separated Values File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin CSV là một dấu phẩy tách giá trị tập tin thường được sử dụng bởi các chương trình bảng tính như Microsoft Excel hoặc OpenOffice Calc. Nó chứa các tập dữ liệu văn bản đơn giản nhau bằng dấu phẩy với mỗi dòng mới trong file CSV đại diện cho một hàng cơ sở dữ liệu mới và mỗi hàng cơ sở dữ liệu bao gồm một hoặc nhiều lĩnh vực được phân cách bởi dấu phẩy. Tệp CSV thường được mở bởi chương trình bảng tính được tổ chức thành các tế bào hoặc sử dụng để chuyển dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu.

What is a CSV file?

A CSV file is a comma separated values file commonly used by spreadsheet programs such as Microsoft Excel or OpenOffice Calc. It contains plain text data sets separated by commas with each new line in the CSV file representing a new database row and each database row consisting of one or more fields separated by a comma. CSV files are often opened by spreadsheet programs to be organized into cells or used for transferring data between databases.

Cách mở .CSV file

Để mở file .CSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSV do người dùng đóng góp.

 • MobiSystems OfficeSuite Pro
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Excel 2019
 • Corel Quattro Pro X9
 • Apache OpenOffice
 • Apache OpenOffice
 • Microsoft Notepad
 • Intuit Quicken
 • GenScriber
 • text editor

Chuyển đổi file .CSV

File .CSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert csv to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *