CTL File

? Cách mở file .CTL? Những phần mềm mở file .CTL và sửa file lỗi. Convert N/A CTL file sang định dạng khác.

.CTL File Extension

   
File name CTL File
File Type 1Visual Basic UserControl Object File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .CTL là file gì?

CTL là Developer Files - 1Visual Basic UserControl Object File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

điều khiển ActiveX tạo với Visual Basic phát triển phần mềm; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản có chứa các mã nguồn và tài sản cho một Visual Basic UserControl.

What is a CTL file?

ActiveX control created with Visual Basic development software; saved in a plain text format that contains the source code and properties for a Visual Basic UserControl.

Cách mở .CTL file

Để mở file .CTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio
  • National Instruments LabVIEW
  • National Instruments LabVIEW
  • ROBOLAB
  • EPOC Install Application
  • FilmScribe
  • FilmScribe

Chuyển đổi file .CTL

File .CTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *