CTM File

? Cách mở file .CTM? Những phần mềm mở file .CTM và sửa file lỗi. Convert Binary CTM file sang định dạng khác.

.CTM File Extension

   
File name CTM File
File Type 1Star Wars Republic Commando Map File
Nhà phát triển LucasArts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .CTM là file gì?

CTM là Game Files - 1Star Wars Republic Commando Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LucasArts.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi Star Wars Republic Commando, một trò chơi bắn súng đầu tiên người đó sử dụng công nghệ chơi game Unreal Engine; chứa một mức độ trò chơi, bao gồm cả địa hình, các tòa nhà, các chướng ngại vật, các điểm đẻ trứng, và các mặt hàng; có thể được sử dụng để lưu trữ bản đồ tùy chỉnh.

What is a CTM file?

Map file used by Star Wars Republic Commando, a first-person shooter game that uses the Unreal Engine gaming technology; contains a game level, including terrain, buildings, obstacles, spawn points, and items; can be used to store custom maps.

Cách mở .CTM file

Để mở file .CTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTM do người dùng đóng góp.

  • CrazyTalk
  • SAS Studio
  • SAS Studio
  • WhereIsIt
  • Creotool

Chuyển đổi file .CTM

File .CTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *