CTO File

? Cách mở file .CTO? Những phần mềm mở file .CTO và sửa file lỗi. Convert Binary CTO file sang định dạng khác.

.CTO File Extension

   
File name CTO File
File Type Visual Studio Binary Command Table Output File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .CTO là file gì?

CTO là Developer Files - Visual Studio Binary Command Table Output File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, một SDK cho nền tảng Windows; chứa dữ liệu cấu hình biên soạn từ một tập tin .CTC cho một tập lệnh VSPackage; nguồn lực cho quản lý mã VSPackage, mẹ đẻ, hoặc quản lý tập tin DLL vệ tinh; tương tự như một tập tin .CTSYM.

What is a CTO file?

File created by Microsoft Visual Studio, a SDK for the Windows platform; contains compiled configuration data from a .CTC file for a VSPackage command set; resource for managed VSPackage code, native, or managed satellite DLL file; similar to a .CTSYM file.

Cách mở .CTO file

Để mở file .CTO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTO do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • ChessBase Light
  • ChessBase Light
  • ChessBase Reader

Chuyển đổi file .CTO

File .CTO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *